สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมพงษ์ บุทฤทธิ์

ประธานสภา

นายสมหมาย บุญจันทร์

รองประธานสภา

นายสมาน เหมียดไธสง

เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภา

นายบุญทอม อินทะพิมพ์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสมหมาย บุญจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายวิเชียร สีหมอก

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายนคร จันทะมาศ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายบุญเทียม พลเมืองศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายเกรียงศักดิ์ พันธ์เพียร

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายบุญนำ สังขพันธ์

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองพลู ภูสีเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางสาวนภาพร จันฤศิล

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายศรีทัศน์ รัตนิล

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายประยงค์ โยธี

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสมบัติ สายบัวบาน

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายปราณี สีหนาถ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายประมวล จันทะรส

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสมพงษ์ บุทฤทธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ