พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562 12:41

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ได้ทำการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ