Hot News :

วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมาน เหมียดไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เปิดประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีพนักงานส่วน

วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564 20:56

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ