ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 14:13

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือ มายัง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS *** ตามช่องทางที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

  1. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS คลิกที่นี่ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/7pl2wi
  2. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS สแกน QR-Code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160. โทร. 045-797967 แฟกซ์ 045-797966

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ